Greinaskrá

Hagnýtt og fræðilegt efni um heimspekikennslu, gagnrýna hugsun og siðfræði

 

A sense of belonging: a guide for values for the humanistic and international dimension of education /Consortium of institutions for development and reasearch in Europe (ritstj. Ian Barr). Dundee: Scottish Consultative Council on the Curriculum.

Aðalbjörg Signý Sigvaldadóttir. 2006. Heimspeki: mikilvægi heimspekinnar með börnum: í samræðusamfélagi. Akureyri. Lokaverkefni við Háskólann á Akureyri.

Aðalbjörg Steinarsdóttir, Helga María Þórarinsdóttir. 1999. Það eina sem við þörfnumst til að vera góðir heimspekingar er að kunna að undrast: heimspeki með börnum. Akureyri. (Lokaritgerð við Háskólann á Akureyri)

Aðalbjörg Steinarsdóttir, Helga María Þórarinsdóttir. 2000. „Heimspekivinna með leikskólabörnum“. Athöfn: tímarit leikskólakennara tbl. 32 (1), bls.16-21.

Anna Gerður Guðmundsdóttir. 2002. Heimspeki í hönnun og smíði. Reykjavík. (B.Ed.-ritgerð við Kennaraháskóla Íslands)

Anna Gréta Guðmundsdóttir. 2000. Heimspekileg hugsun barna. Reykjavík. (B.Ed.-ritgerð við leikskólaskor Kennaraháskóla Íslands)

Anna Harðardóttir og Þórunn Guðmundsdóttir. 1990. Börn og heimspeki. Reykjavík. (B.Ed.-ritgerð við Kennaraháskóla Íslands)

Anna Sofia Wahlström. 2002. Heimspeki með börnum. Reykjavík. (B.Ed.-ritgerð við leikskólaskor Kennaraháskóla Íslands)

Atli Harðarson. 1992. „Heimspekikennsla í framhaldsskólum, möguleikar og markmið“ í Hugur: Tímarit um heimspeki 5. ár.

Atli Harðarson. 2002. „Siðfræði í skólum: hugleiðing í framhaldi lestri bókarinnar Hvers er siðfræðin megnug“. Hugur: Tímarit áhugamanna um heimspeki 14. ár, bls. 77-88.

Ágúst Borgþór Sverrisson. 1992. „Er heimspeki framtíðarvon skólakerfisins?: Ágúst Borgþór Sverrisson ræðir við Matthew Lipman“. Hugur: Tímarit um heimspeki 5. ár,

Bailin, Sharon og Mark Battersby. 2010. Reason in the balance: an inquiry approach to critical thinking. Toronto: McGraw-Hill Reyerson.

Barrow, Robin. 2007. An introduction to moral philosophy and moral education. London: Routledge.

Berglind Rós Magnúsdóttir, Guðrún M. Guðmundsdóttir, Jóna Pálsdóttir, Kristín Ástgeirsdóttir og Kristín Jónsdóttir. 2010. Kynungabók. Upplýsingar fyrir ungt fólk um jafnrétti kynja. Sótt af http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf/kynungabok-vefutgafa.pdf. Reykjavík: Mennta- og menningarmálaráðuneyti.

Björn Rúnar Egilsson. 2009. Heimspeki fyrir uppalendur. Reykjavík: blurb.com.

Björn Þorsteinsson. 2005. „Tími mannsins: gagnrýnin hugsun í óæðri veröld“. Hugsað með Páli: Ritgerðir til heiðurs Páli Skúlasyni sextugum (ritstj. Róbert H. Haraldsson, Salvör Nordal og Vilhjálmur Árnason), bls. 45-54. Reykjavík: Háskólaútgáfan.

Black, Max. 1952. Critical thinking: An intr. to logic and scientific method. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Boostrom, Robert E. 2005. Thinking: the foundation of critical and creative learning in the classroom. New York: Teachers College Press.

Bowell, Tracy og Gary Kemp. 2005. Critical thinking: a concise guide. London og New York: Routledge.

Braur, L. o.fl. 1997. Leið þín um lífið. Siðfræði fyrir ungt fólk (þýð. Stefán Jónsson). Reykjavík: Námsgagnastofnun.

Braur, L. o.fl. 2008. Leið þín um lífið. Siðfræði fyrir ungt fólk. Vinnublöð (þýð. Skúli Pálsson). Reykjavík: Námsgagnastofnun.

Brookfield, Stephen D. 1987. Developing critical thinkiers: challenging adults to explore alternative ways of thinking and act. San Francisco: Jossey-Bass.

Brookfield, Stephen. 1995. Becoming a critically reflective teacher. San Francisco: Jossey-Bass.

Brookfield, Stephen. 2005. The power of critical theory for adult learning and teaching. Maidenhead: Open University Press.

Brynhildur Sigurðardóttir og Sigríður Ólafsdóttir. 1994. Um siðfræði sem grundvöll umhverfismenntunar. Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.

Brynhildur Sigurðardóttir og Sigríður Ólafsdóttir. 1994. Um siðfræði sem grundvöll umhverfismenntunar. Reykjavík. (B.Ed.-ritgerð við Kennaraháskóla Íslands)

Brynhildur Sigurðardóttir. 1997. Tengsl heimspeki og náttúrufræðikennslu í grunnskólum: greinargerð unnin fyrir tilstyrk Nýsköpunarsjóð námsmanna, sumarið 1997. Akranes: höf.

Brynhildur Sigurðardóttir. 1998. „Hugleiðing um hugsun“. Börn og menning, tbl. 13 (2), bls. 15-17.

Brynhildur Sigurðardóttir. 1998. „Hvernig má vinna með hugtök og hugmyndir í náttúrufræðikennslu“. Ný menntamál, tbl. 16 (1), bls. 18-23.

Brynhildur Sigurðardóttir. 2004. „Heimspeki í lífleiknikennslu [ritdómur]“ í Hugur: Tímarit um heimspeki 16. ár, bls. 296-300.

Børresen, Beate. 2004. Låt barnen filosofera: det filosofiska samtalet i skolan. Stockholm: Liber.

Børresen, Beate; Bo Malmhester. 2008. Filosofere i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Campell, Elizabeth. 2003. The ethical teacher. Buckingham: Open University Press.

Carr, David. 2000. Professionalism and ethics in teaching. London og New York: Routledge.

Children, thinking and philosophy: proceedings og the 5th International Conference of Philosophy, Graz 1992 = Das philosophisce Denken von Kindern: Kongressband des 5. Internationalen Kongresses für Kinderphilosophie, Graz 1992 (ritstj. Daniela G. Camby). 1994. Sankt Augustin: Academia.

Christoffersen, Svein Aage og Torstein Selvik. 1999. Engasjement og livsytring: innføring i etikk for pedagoger. [S.I.]: Tano Aschehoug.

Copeland, Matt. Socratic circles: fostering critical and creative thinking in middle and high school. Portland, Me: Stenhouse Publishers.

Cottrell, Stella. 2005. Critical thinking skills: developing effective analysis and argument. New York: Pallgrave Macmillan.

Dauer, Francis Watanabe. 1989. Critical thinking: an introduction to reasoning. London: Oxford University Press.

Dewey, John. 2000. Hugsun og menntun (þýð. Gunnar Ragnarsson). Reykjavík: Rannóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.

Dóra Bjarnadóttir og Katrín Ragnarsdóttir. 1999. Siðfræði í skólastarfi. Reykjavík. (B.Ed.-ritgerð við Kennaraháskóla Íslands)

Elín Stephensen og Torfhildur Stefánsdóttir. 1993. „Heimspekikennsla í Síðuskóla: það er svo gaman að kjafta“. Heimili og skóli tbl. 1 (2), bls. 7-9.

Elín Traustadóttir. 2005. Barnaheimspeki: fræðileg umfjöllun og kennsluleiðbeiningar úr Sögunni af bláa hnettinum. Reykjavík. B.Ed.-verkefni við grunnskólabraut Kennaraháskóla Íslands.

Elínrós Benediktsdóttir. 2001. Dyggð og kennsla: hvað er dyggð, er hægt að kenna dyggð og hvernig?. Reykjavík. (B.Ed.-ritgerð við Kennaraháskóla Íslands)

Elísabet Hermundardóttir, Friðborg Jónsdóttir. 2000. Miðlun kristilegs siðgæðis í grunnskólum. Reykjavík. (B.Ed.-ritgerð við Kennaraháskóla Íslands)

Elsa Haraldsdóttir. 2010. Heimspekileg samræða: um gildi heimspekilegrar samræðu í skólum. Reykjavík. (Lokaritgerð við Háskóla Íslands)

Elsa Haraldsdóttir. 2011. „Skýrsla um eflingu gagnrýninnar hugsunar og siðfræði í íslenskum skólum“. Gagnrýnin hugsun og siðfræði. Birt 23. nóvember 2011, http://gagnryninhugsun.hi.is/?page_id=1583.

Ennis, Robert Hugh. 1996. Critical thinking. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Epstein, Richard L. og Carolyn Kernberger. 2006. Critical thinking. Belmont, CA: Thomson.

Eva Guðríður Hauksdóttir. 2006. Er hægt að meta vilja og færni nemenda til að færa rök fyrir máli sínu?: rannsókn í grunnskólum landsins og fræðileg umfjöllun. Reykjavík. (B.Ed.-ritgerð við Kennaraháskóla Íslands)

Fisher, Alec. 2001. Critical Thinking: An Introduction. Cambridge: University Press.

Fisher, Robert. 1995. Teaching children to think. Cheltenham: Stanley Thornes.

Fisher, Robert. 2003. Teaching thinking: philosophical inquiry in the classroom. London og New York: Continuum.

Fjóla Stefánsdóttir. 1996. Heimspeki með börnum. Akureyri. (Lokaritgerð við Háskólann á Akureyri)

Gerður Guðmundsdóttir. 1998. Heimspeki og börn: ávinningur barna af heimspekilegum samræðum. Reykjavík. (B.Ed.-ritgerð við leikskólaskor Kennaraháskóla Íslands)

Goodman, Harriet; Lisa Naylor. 2007. Thinking allowed [mynddiskur] philosophy for children at Gallions Primary School. Leikstýrt af Chris O’Brien, framleitt af Channel2020. London: Gallions Primary School.

Gregory, Maughn. 2008. Philosophy for children: praktitioner handbook. Montclair, NJ: Montclair State University.

Guðbjörg Guðjónsdóttir. 1998. Heimspeki með börnum. Reykjavík. (Lokaritgerð í Framhaldsdeild við leikskólaskor Kennaraháskóla Íslands)

Guðbjörg Leifsdóttir. 2006. Að læra er að læra að hugsa: um lífsleikni í grunnskólum. Reykjavík. B.Ed.-verkefni við grunnskólabraut Kennaraháskóla Íslands.

Guðfinna Björk Hallgrímsdóttir. 2000. Heimspeki með börnum: hlutverk kennarans. Reykjavík. (B.Ed.-ritgerð við leikskólaskor Kennaraháskóla Íslands)

Guðmundur Heiðar Frímannson. 1999. „Kennimenn og kennivald: um sérfræði og sérfræðinga í siðferðisefnum“ í Hvers er siðfræðin megnug?: safn ritgerða í tilefni tíu ára afmælis Sifræðistofnunar (ritstj. Jón Á Kalmansson). Reykjavík: Siðfræðistofnun Háskóla Íslands og Háskólaútgáfan.

Guðmundur Heiðar Frímannson. 2005. „Gagnrýnin hugsun: kenning Páls Skúlasonar“. Hugsað með Páli: Ritgerðir til heiðurs Páli Skúlasyni sextugum (ritstj. Róbert H. Haraldsson, Salvör Nordal og Vilhjálmur Árnason), bls. 55-66. Reykjavík: Háskólaútgáfan.

Guðmundur Heiðar Frímannsson. 2010. „Hugarfar gagnrýninnar hugsunar“ í Hugur: Tímarit um heimspeki 22/2010, bls. 119-134.

Guðrún Alda Harðardóttir. 2003. „Reggio Emilia – Filosofi med barn: refleksjoner rundt to studiebesøk“ í Barn tbl.(4), bls. 77-84. Trondheim: Norsk senter for barneforskning.

Guðrún Hulda Guðmundsdóttir. 1992. Barnaheimspeki. Reykjavík. (B.Ed.-ritgerð við Kennaraháskóla Íslands)

Guðrún Höskuldsdóttir. 2004. Þú veist það er verður þú stór: um heimspeki með börnum. Reykjavík. (Lokaritgerð við Háskóla Íslands)

Guðrún Ósk Stefánsdóttir, Harpa Brynjarsdóttir. 2001. Gott uppeldi æskunnar er helsta von þjóðar: er grundvöllur fyrir kennslu í siðfræði á leikskólastigi og er líklegt að sérsamið námsefni skili árangri í slíkri kennslu?. Akureyri. (Lokaritgerð við Háskólann á Akureyri)

Hallgren, Roland. 2003. På jakt efter livets essens: om spekulerande grundskolebarn. Lund: Studentlitteratur.

Halpern, Diane F. 1996. Thinking critically about critical thinking. Mahwah, N.J: Lawrence Erlbaum Associates.

Halpern, Diane F. 1996. Thought and knowledge: an introduction to critical thinking. Mahwah, N.J: L. Erlbaum Associates.

Halpern, Diane F. 1997. Critical thinking across the curriculum: a brief edition of thought and knowledge. Mahwah, N.J: L. Erlbaum Associates.

Haynes, Joanna. 2008. Children as philosophers: learning through enquiry and dialogue in the primary classroom. Abingdon, Oxon og New York: Routledge.

Heiðrún Friðbjörnsdóttir. 2000. Börn hugsa … þess vegna eru þau til: rökhugsun barna. Reykjavík. (B.Ed.-ritgerð við leikskólaskor Kennaraháskóla Íslands)

Henry Alexander Henrysson. 2011. „Að vera gagnrýninn á allar hliðar máls: Gagnrýnin hugsun og siðfræði“. Gagnrýnin hugsun og siðfræði. Birt 27. október 2011, http://gagnryninhugsun.hi.is/?p=1440.

Hreinn Pálsson. 1986. „Hvers vegna heimspeki með börnum?“ í Ný menntamál, tbl. 4 (1).

Hreinn Pálsson. 1986. Heimspeki með börnum. Reykjavík: Rannsóknarstofnun uppeldismála.

Hreinn Pálsson. 1991. Educational saga: doing philosphy with children in Iceland. Ann Arbor, MI: University Microfilms. (Doktorsritgerð)

Hreinn Pálsson. 1992. „Heimspeki með börnum og unglingum“ í Hugur: Tímarit um heimspeki 5. ár.

Hreinn Pálsson. 1996. „We think more than before about others and their opinions: (an evaluation report from Iceland) “. Thinking tbl. 12 (4), bls. 24-29.

Hreinn Pálsson. 1998. „Hagnýti og heimspeki“. Ný menntamál 16 (3), bls. 30-35.

Hreinn Pálsson. 1998. „Nokkrar grunnhugmyndir og ágrip af sögu barnaheimspekinnar“. Börn og menning 13 (2), bls. 10-14.

Hreinn Pálsson. 1999. „Samræður og siðfræðikennsla“. Hvers er siðfræðin megnug?: safn ritgerða í tilefni tíu ára afmælis Sifræðistofnunar (ritstj. Jón Á. Kalmansson), bls. 15-35. Reykjavík: Siðfræðistofnun Íslands og Háskólaútgáfan.

Ingibjörg Sigurðardóttir. 2001. „Philosophy for children in action: Iceland“ í Thinking, Vol. 15 (no. 4), bls. 16-19.

Ingibjörg Sigurþórsdóttir, Sigurður Björnsson. 1997. Heimspeki með börnum: þróunarverkefni unnið í leikskólanum Foldaborg 1997-1996. Reykjavík: höf.

Ingibjörg Sigurþórsdóttir. 1995. „Heimspeki með börnum“. Athöfn: Tímarit leikskólakennara, tbl. 27 (1), bls. 10-11.

Ingibjörg Sveinsdóttir. 2008. Trúarbrögð í grunnskólum: könnun á viðhorfi foreldra til kennslu kristinna fræða, siðfræði og trúarbragðafræði í íslenskum grunnskólum. Reykjavík. (B.Ed.-verkefni við grunnskólabraut Kennaraháskóla Íslands)

Jackson, Philip W., Robert E. Boostrom og David T. Hansen. 1998. The moral life of schools. San Francisco: Jossey-Bass.

Jaksa, James A. og Michael S. Pritchard. 1988. Communication ethics: methods of analysis. Belmont, CA: Wadsworth.

Johnson, Stephen og Harvey Siegel. 2010. Teaching thinking skills. New York og NY: Continuum International Pub. Group.

Jóhanna Einarsdóttir, Sue Dockett og Bob Perry. 2009. „Making meaning [rafrænt efni]: childrens perspecitve expressed through drawings“. Early child development and care árg. 179, tbl. 2, bls. 217-232.

Jón Á. Kalmannson. 2007. „Siðferði, hugsun og ímyndunarafl“ í Hugur: Tímarit um heimspeki 19/2007 (ritstj. Geir Sigurðsson), bls. 47-69.

Jón Á. Kalmannson. 2011. „Siðfræði athyglinnar“. Siðfræði og samfélag, bls. 71-92. Reykjavík: Félag áhugamanna um heimspeki.

Jón Ólafsson. 1999. „Gerir heimspeki kraftarverk? “. Ný menntamál, (ritstj. Stefán Jökulsson),  tbl. 17 (1), bls. 41-44.

Jón Thoroddsen. 2003. „Heimspeki með börnum: tilraun í Grandaskóla, Reykjavík“ í Skólavarðan, tbl. 3 (5), bls. 21-23.

Katrín M. Þorbjörnsdóttir og Steinunn L. Ragnarsdóttir. 2001. Ég er – ég get. Akureyri. (Lokaritgerð við Háskólann á Akureyri)

Kristín Hildur Sætran. 2005. Tími heimspekinnar í framhladsskólanum. Reykjavík. (M.Paed-ritgerð við Háskóla Íslands)

Kristín Hildur Sætran. 2010. Tími heimspekinnar í framhaldsskólanum (ritst. Gunnar Harðarson). Reykjavík: Heimspekistofnun og Háskólaútgáfan.

Kristín Hildur Sætran. 2011. „Er hægt að spara í framhaldsskólanum með heimspeki?“. Netla – veftímarit um uppeldi og menntun. Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Sótt af http://netla.hi.is/greinar/2011/alm/002.pdf.

Kristján Kristjánsson. 1992. „Heimsepki og móðumálskennsla“. Hugur: Tímarit um heimspeki 5. ár.

Kristján Kristjánsson. 1999. „Fjársjóður fordómanna: hugleiðing um kennivald og kennslufræði siðfræðinnar“ í Hvers er siðfræðin megnug?: safn ritgerða í tilefni tíu ára afmælis Sifræðistofnunar, (ritstj. Jón Á. Kalmansson), s. 37-55. Reykjavík: Siðfræðistofnun Íslands og Háskólaútgáfa.

Lipman, Matthew. 1980. Philosophy in the classroom. Philadelphia: Temple University Press.

Lipman, Matthew. 1988. Philosophy goes to school. Philadelphia: Temple University Press.

Lipman, Matthew. 1991. Thinking in education. New York: Cambridge University Press.

Lipman, Matthew. 1993. Thinking children and education. DubuqueÞ Kendall.

Lipman, Matthews. 1969. Discovering philsophy. New York: Appleton-Century-Crofts.

Lipman, Matthews. 2008. A life teaching thinking. Montclair, NJ: Institute for the Advancement of Philosophy for Children; Abingdon, Oxon og New York: Routledge.

Magnús Diðrik Baldursson. 1999. „Tilgátur um muninn á trú og siðfræði: og ályktanir sem draga má af þeim um siðfræðikennslu og menntun siðfræðikennara“. Hvers er siðfræðin megnug?: safn ritgerða í tilefni tíu ára afmælis Sifræðistofnunar, (ritstj. Jón Á. Kalmansson), bls. 57-69. Reykjavík: Siðfræðistofnun Íslands og Háskólaútgáfa.

Malmhester, Bo; Ragnar Ohlsson. 1999. Filosofi med barn: reflektioner över ett försök på lågstadiet. Stockholm: Carlsons.

María Elísabet Ástudóttir. 2011. Klara kónguló: greinargerð með barnabók og hugmynd að heimspekilegu starfi með börnum. Reykjavík. (B.Ed-ritgerð við Menntavísindasvið Háskóla Íslands)

Matthews, Gareth B.. 1980. Philosophy and the young child. Cambridge: Harvard University Press.

Matthews, Gareth B.. 1984. Dialogues with children. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Matthews, Gareth B.. 1992. Dialogues with children. Cambridge: Harvard University Press.

Matthews, Gareth B.. 2000. Heimspeki og börn. (ísl. þýð. Skúli Pálsson). Kópavogur: Sóley.

McCall, Catherine. 2009. Transforming thinking: philosophical inquiry in the primary and secondary classroom. Abingdon, Oxon og New York: Routledge.

McPeck, John E. 1981. Critical thinking and education. Oxford: Robertson.

McPeck, John E. 1990. Teaching critical thinking: dialogue and dialectic. London og New York: Routledge.

Mikael M. Karlsson. 2005. „Hugsun og gagnrýni“. Hugsað með Páli: Ritgerðir til heiðurs Páli Skúlasyni sextugum (ritstj. Róbert H. Haraldsson, Salvör Nordal og Vilhjálmur Árnason), bls. 67-74. Reykjavík: Háskólaútgáfan.

Moore, Brooke Noel og Richard Parker. 2004. Critical thinking. Boston, Mass.: McGraw-Hill.

Murris, Karin og Joanna Haynes. 2000. Storywise: thinking through stories: issues. Newport, Pembs: DialogueWorks.

Noddings, Nel. 2002. Educating moral people: a caring alternative to character education. New York: Teachers College Press.

Ohlson, Ragnar. 1998. Meningen med livet. Alfabeta.

Ólafur Páll Jónsson. 2008. „Gagnrýnar manneskjur“. Hugur: Tímarit um heimspeki 20/2008, bls. 98-112.

Ólafur Páll Jónsson. 2010. „Hvað er haldbær menntun“. Netla [rafrænt efni]: veftímarit um uppeldi og menntun.

Ólafur Páll Jónsson. 2011. „Hugsandi manneskjur“. Hugur: Tímarit um heimspeki 23/2011, bls. 121-131.

Ómar Friðriksson. 1987. „“Allt er spennandi nema gröfin“: Þjóðlíf á námskeiði í heimspeki með 10 ára börnum“. Þjóðlíf tbl. 3 (7), bls. 13-5.

Paul, Richard; Linda Elder. 2001. Critical thinking: tools for taking care of your learning and your life. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

Paul, Richard og Linda Elder. 2005. A guide for educators to critical thinking competency standards: standards, principles, performance, indicators and outcomes with a critical thinking master rubik. Dillon beach: Foundation for critical thinking.

Paul, Richard og Linda Elder. 2005. The thinkers guide to the nature and functions of critical & creative thinking. Dillon beach: Foundation for critical thinking.

Paul, Richard og Linda Elder. 2006. The miniature guide to critical thinking: concepts & tools. Dillon beach: Foundation for critical thinking.

Paul, Richard og Linda Elder. 2006. The thinker’s guide to the art of Socratic questioning. Dillon beach, Foundation for critical thinking.

Páll Skúlason. 1982. „Um siðfræði og siðfræðikennslu“. Fjölrit Félags áhugamanna um heimsepki. Reykjavík: Félag áhugamanna um heimspeki.

Páll Skúlason. 1987. „Er hægt að kenna gagnrýna hugsun?“. Pælingar: Safn erinda og greina. Reykjavík: ERGO.

Páll Skúlason. 1989. „Um prófverkefni og gagnrýna hugsun“. Úlfljótur tbl. 42 (1), bls. 85-86.

Páll Skúlason. 2007. „Að skilja heimspeking“. Hugur: Tímarit um heimspeki 19/2007, bls. 27-36.

Páll Skúlason. 2007. „Siðfræði er þörf: fyrir Siðfræðistofnun á 20 ára afmælisári hennar 5. september 2008“. Siðfræði og samfélag, bls. 9-25. Reykjavík: Siðfræðistofnun og Háskólaútgáfan.

Philosophy for children on top of the world: proceedings of the eighth International Conference on Philosophy with Children (ritstj. Hreinn Pálsson, Brynhildur Sigurðardóttir, Barbara B. Nelson). 1999. Akureyri: Háskólinn á Akureyri.

Pritchard, Michael S. 1985. Philosophical adventures with children. Lanham: University Press of America.

Pritchard, Michael S. 1996. Reasonable children, moral education and moral learning. Lawrence: Univercity Press of Cansas.

Proceedings of the eighth International conference on philosophy with children, June 18-21, 1997, Akureyri (ritstj. Hreinn Pálsson, Brynhildur Sigurðardóttir, Barbara B. Nelson). 1999. Akureyri: University of  Akureyri.

Quinn, Victor. 1997. Critical thinkingin young minds. London: David Fulton Publishers.

Reason and values: new essays in philosophy of education (ritstj. John P Portelli og Sharon Bailin). Calgary: Detselig Enterprices, 1993.

Róbert H. Haraldsson. 2001. „Gagnrýnin hugsun og veruleiki – Um sjálfsögð sannindi og vísindalega aðferð“. Tveggja manna tal. Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag.

Róbert H. Haraldsson. 2010. „Gagnrýnin hugsun og veruleiki“. Ádrepur: um sannleika, hlutleysi vísinda, málfrelsi og gagnrýna hugsun. Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag.

Róbert H. Haraldsson. 2010. Ádrepur: um sannleika, hlutleysi vísinda, málfrelsi og gagnrýna hugsun. Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag.

Róbert Jack. 2011. „Barnaheimspeki er rannsókn á möguleikum: Róbert Jack ræðir við Hrein Pálsson og Brynhildi Sigurðardóttur“. Hugur: Tímarit um heimspeki 22. ár, bls. 8-22.

Salmon, Merrilee H. 1989. Introduction to logic and critical thinking. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich.

Salvör Nordal. 2000. Siðferðileg álitamál. Reykjavík: ReykjavíkurAkademían og Siðfræðistofnun.

Savater, Fernando. 2000. Siðfræði handa Amador. Faðir ræðir við son sinn um frelsið, mennskuna og hið góða líf. (þýð. Haukur Ásvaldsson). Reykjavík: Siðfræðistofnun og Háskólaútgáfan.

Schelderup, Ariane og Øvynd Olsholt og Beate Børresen. 1999. Filosofi i skolen. Oslo: Tano Aschehoug.

Siegel, Harvey. 1988. Educating reason: rationality, critical thinking, and education. New York: Routledge í samstarfi við Methuen.

Siegel, Harvey. 1997. Rationality redeemed?: further dialogues on an educational ideal. New York: Routledge.

Sigríður Þorgeirsdóttir. 1999. „Siðfræðikennsla í skólum“ í Hvers er siðfræðin megnug?: safn ritgerða í tilefni tíu ára afmælis Sifræðistofnunar (ritstj. Jón Á. Kalmansson), hls. 71-92. Reykjavík: Siðfræðistofnun Íslands og Háskólaútgáfan.

Sigríður Þorgeirsdóttir. 2011. „Hefur siðfræði eitthvað að segja um samfélagið?“. Siðfræði og samfélag, bls. 27-47. Reykjavík: Siðfræðistofnun Íslands og Háskólaútgáfan.

Sigurbjörg Kristín Þorvarðardóttir. 2000. Skapandi og gagnrýnin hugsun barna. Reykjavík. (B.Ed.-ritgerð við leikskólaskor Kennaraháskóla Íslands)

Sigurður Björnsson. 1993. Draumur eða veruleiki: ævintýri fyrir börn. Kópavogur: Almenna bókafélagið.

Simon, Katerine G.. 2001. Moral questions in the classroom: how to get kids to think deeplu about real life and their schoolwork. New Haven: Yale University Press.

Stanely, Sara; Steve Bowkett. 2004. But why?: developing philosphical thinking in the classroom. Stafford: NetworkEducationalPress.

Sutcliffe, Roger og Steve Williams. 2000. The philosphy club: an adventure in thinking. Newport: Dialogue Works.

Thelma Björk Jóhannesdóttir. 2002. Spyrja má þó viti: kennsluverkefni í heimspeki. Reykjavík. (B.Ed.-ritgerð við Kennaraháskóla Íslands)

Thinking together: philosophy for children. 2004. Halovine: Online Classroom.

Tillman, Diane og Diana Hsu. 2001. Living Values activities for children ages 3-7. Deerfield Baech, Fla: Health Communications.

Valgerður Dögg Jónsdóttir. 2003. Getur allt í heiminum breyst? Heimspeki með leikskólabörnum. Reykjavík. (Lokaritgerð við Háskóla Íslands)

Vilhjálmur Árnason. 2010. „Frjálsræði og sjálfræði: uppeldi til frelsis í neyslusamfélagi“. Velferð barna, gildismat og ábyrgð samélags (ritstj. Salvör Nordal, Sigrún Júlíusdóttir og Vilhjálmur Árnason). Reykjavík: Siðfræðistofnun og Háskólaútgáfan.

Werkmeister, W. H. (William Henry). 1957. An introduction to critical thinking: a beginner’s text in logic. Lincoln, Neb.: Johnsen.

Þorsteinn Helgason. 2011. „Kjölfesta eða dragbítur?“. Netla – veftímarit um uppeldi og menntun. Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Sótt af http://netla.hi.is/greinar/2011/ryn/005.pdf.

Þorsteinn G. Hjartarson. 1992. „Heimspeki í grunnskóla“. Hugur: Tímarit um heimspeki 5. árg.

Þrúður Hjelm. 1999. Hugsandi börn: börn og heimspeki. Reykjavík. (B.Ed.-ritgerð við leikskólaskor Kennaraháskóla Íslands)